• 13 Mar 2024
  • News

FBS และ SUKA Society ให้การสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กพื้นเมืองจากคาบสมุทรมาเลเซีย

ในฐานะส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ทาง FBS ได้ร่วมมือกับ SUKA Society เพื่อให้การสนับสนุน English Children Camp ในมาเลเซีย

FBS ได้ให้การสนับสนุน English Children Camp สำหรับเด็กพื้นเมือง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อต้นเดือนมีนาคม ปี 2024 และได้รับการสนับสนุนจาก SUKA Society

เด็ก ๆ ประมาณ 80 คนจากหมู่บ้านห่างไกลในคาบสมุทรมาเลเซียได้ใช้เวลาสองวันในการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อการศึกษา นอกจากบทเรียนต่าง ๆ แล้ว เด็กทุกคนยังได้รับของขวัญจาก FBS ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น เช่น สมุดบันทึก ปากกา และขวดน้ำแบบใช้ซ้ำได้

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ และสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาได้ก้าวเดินต่อไปสู่การศึกษาในอนาคต

1.png

English Children Camp เป็นโครงการการกุศลครั้งที่สองของ FBS ร่วมกับ SUKA Society ภายใต้โครงการ Empowered2Teach ที่กำลังดำเนินอยู่ เราได้ทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านการศึกษาที่ชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองในมาเลเซียต้องเผชิญ และหวังว่าจะช่วยปูทางไปสู่อนาคตที่สดใสของพวกเขา

แบ่งปันกับเพื่อน ๆ: